Landschapsarchitectuur | Tuinarchitectuur Jo Smeets

landschapsarchitectuur
tuinarchitectuur

Juridische Vermeldingen

De contactgegevens van de eigenaar van deze website vindt u op de contactpagina.

Deze website is eigendom van apunt15 bvba (atelierpunt15)

Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel:

Brainestraat 15 3052 Blanden

Telefoon: +32485126047

E-mail: jo.smeets@apunt15.be

Ondernemingsnummer: BE0884355631

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan atelierpunt15 bvba of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Atelierpunt15 bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal atelierpunt15 bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Atelierpunt15 bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Atelierpunt15 bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Atelierpunt15 bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Atelierpunt15 bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

Atelierpunt15 bvba hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, atelierpunt15 bvba respecteert de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Atelierpunt15 bvba verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruik maakt van de diensten of omdat u die gegevens zelf aan atelierpunt15 bvba hebt doorgegeven

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

In het contactformulier/overeenkomst/vragenlijst/contract vragen we naar je voornaam, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer zodat we contact met u kunnen opnemen en eventueel een klantrelatie kan gestart worden.

Indien er een klantrelatie gestart wordt, wordt een dossier aangelegd met deze gegevens, inclusief overeenkomsten die gesloten worden (plannen, offertes, studies,ed)

Indien gewenst worden plannen van (eerder) betrokken architecten, tuinarchitecten, aannemers, ed opgevraagd.

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor facturatie van de geleverde prestaties.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

We vragen deze gegevens om u een officiële offerte te kunnen opvragen.

Aanleg dossier klantrelatie

Facturatie

Indien gewenst worden plannen van (eerder) betrokken architecten, tuiinarchitecten, aannemers, ed opgevraagd.

Foto’s van huidige situatie, in de loop der werken en eindrealisatie kunnen genomen worden en bewaard zo lang nodig.

Foto’s van realisaties kunnen gebruikt worden ter publicatie (website, folder, reclame, ed) zonder uw persoonlijke gegevens.

Atelierpunt15 bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan atelierpunt15 bvba de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot atelierpunt15 bvba

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. Met uitzondering van facturatie in vertrouwelijke relatie tot boekhouding. Of met uw goedkeuring.

Atelierpunt15 bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.