Landschapsarchitectuur | Tuinarchitectuur Jo Smeets

landschapsarchitectuur
tuinarchitectuur

werkwijze apunt15

wij hanteren een heel eigen werkwijze waarbij overleg centraal staat

in een eerste fase brengen we uw verwachtingen, de feitelijke omstandigheden en de aanwezige architectuur in kaart. er worden drie varianten uitgewerkt. drie creatieve visies op uw tuin.deze drie varianten vormen basis tot verder gesprek.

in een tweede fase evolueren we naar een volwaardig voorontwerp inclusief kostenraming. hierna stemmen we opnieuw samen af en ten slotte leveren we het eindontwerp en beplantingsplan

in overleg wordt bekeken welke fases we samen doorlopen. men kan ervoor kiezen slechts een deel van de fases te doorlopen indien u daarmee reeds voldoende antwoord heeft op uw vraag